تماس با ما

ارتباط با گروه بین المللی پارت صنعت دیاموند

آدرس

دفتر مرکزی: مشهد-خیابان پیروزی (20)-خیابان حق شناس1/4-پلاک140 ............................................................................................................................ دفترشرکت : نیشابور - خیابان فردوسی شمالی - پلاک 78 ........................................................................................................................... دفتر کشور آذربایجان: Republic of Azerbaijan , Baku , Azerbaijan street , Alley of Delara Aliyef , Door plate 690 .......................................................................................................................... نماینده مستقر در کشور آلمان: Gotthardstr 96 -13403 Berlin

تلفن

051-38720009 ------ 051-42222585 0915-44500-90.....0991-363-1600.....0991-363-1700
......مدیرعامل ................مدیرفروش ..............مدیر مهندسی

شبکه های اجتماعی