درباره ما

شرکت بین المللی پارت صنعت دیاموند

شرکت بین المللی پارت صنعت دیاموند با تکیه بر دانش و تجربه مهندسین داخلی و با رویکرد استفاده حداکثری از ظرفیت های مهندسی داخل کشور تاسیس گردید. این گروه بین المللی با ایجاد دپارتمان های تخصصی ، توانسته است با شناسایی موارد و مشکلات صنایع ، در رفع آن ها گام های شایسته ای را بردارد.