بومی سازی

بومی سازی و ساخت قطعات داخل

گروه بین المللی پارت صنعت دیاموند (International PSD Group)      با تکیه بر دانش و تجربه مهندسین داخلی ، توانسته است پیشرفت های مهمی را در جهت ساخت قطعات و تعمیر تجهیزات تحریمی کشور برداشته و همچنین در راستای اعتلای صنعت داخل توانسته است پلی میان صنعت و دانشگاه پدید آورده و از ظرفیت های علمی دانشگاهی حداکثر استفاده را نماید. لذا در این زمینه آمادگی خود را جهت ساخت ،بازسازی و مشاوره صنعتی در حیطه صنعتی و نیز حمایت از توان داخلی اعلام میدارد.